Ogromna jednostka gospodarcza jest jak organizm – każdy narząd oraz organ ma obowiązek działać odpowiednio, żeby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić odpowiedni bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak ściśle mówiąc to on wykorzystując z pracy reszty ciała, urealnia jego przedsięwzięcia. Są organy, bez których organizm ludzki by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu pojedynczych komórek firmy płuca można skonfrontować do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo szybko by przestało egzystować. Prawidłowe kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bezsprzecznie muszą być w firmie prowadzone, jak elektroniczny system urlopowy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją naturalnie narządy, bez jakich ciało ma prawo funkcjonować, chociaż będzie wtenczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z kierowników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki intensyfikuje się przepływ przez drugą.

Pozostałe artykuły:

Categories: Biznes

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Ciekawe Wpisy:

narzędziownia

Jest wiele dziedzin nauki, jakie opierają się na ...